Nedsättning av pengar

Ansökan om nedsättning av pengar enligt 1927 års lag. Detta lagrum ger en gäldenär (en person som är skyldig någon pengar) möjligheten att i vissa fall fullgöra betalning av en förfallen fordran genom att nedsätta fordringsbeloppet hos Länsstyrelsen.