Deponera arrende

Ansökan om deponering av arrende. Som arrendator har du möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen.