Borgensförbindelse av arrende

För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse.