Jordförvärv

Om juridisk person (bolag) har köpt, fått eller på annat sätt förvärvat en jord- eller skogsbruksfastighet från en privatperson måste bolaget ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen.

Privatpersoner måste söka förvärvstillstånd vid förvärv av fastigheter inom glesbygds- och omarronderingsområden.