Veterinär till offentlig tävling med djur

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur måste en veterinär närvara. En företrädare för organisationen som håller tävlingen ska ansöka om en veterinär hos Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att ansöka om veterinär till offentlig tävling med djur.

Gå till ansökan om veterinär till offentlig tävling med djur

För att få ordna en offentlig tävling med djur krävs en närvarande veterinär.

Ansökan hanteras av Länsstyrelsen när den är komplett. Den ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor före tävlingsdatum. Sökanden ska ha varit i kontakt med föreslagen veterinär innan ansökan skickas in.

Vem kan ansöka?

Behöriga sökanden är företrädare för en klubb eller förening som anordnar offentlig tävling med djur.

Vad kostar det?

Att ansöka om en veterinär vid en offentlig tävling kostar ingenting. Däremot kommer veterinären att fakturera tävlingsarrangören i efterhand via Jordbruksverket.

Ansökan

Utförligare information finns i ansökningsformuläret.

Gå till e-tjänsten

 Support

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post