Nedgrävning av häst - e-tjänsten har upphört 

Från och med 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Fortfarande gäller att kommunen ska godkänna platsen. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i din kommun.