Förprövning av djurstallar

​När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva förprövas. Förprövningen ser till att byggplanerna uppfyller kraven för förvaringsutrymmen av djur. 
Ansökan görs till Länsstyrelsen på blankett för förprövning av djurstallar och vilthägn eller häststallar.