Anläggning för offentlig förevisning av djur

För att driva anläggning för förevisning av djur krävs godkännande av länsstyrelsen.
Du ansöker om tillstånd för offentlig förevisning av djur hos Länsstyrelsen via blanketten nedan.