Nedläggning av jordbruksmark

Blankett för anmälan enligt 12 kap 9 § miljöbalken.