Dispens från terrängkörningslagen - ansökan

Läs mer om terrängkörning 
(Länsstyrelsens webbplats)