Viltskada på gröda - ansökan om ersättning

När gröda har skadats av fredat vilt kan ägaren ansöka om ersättning hos länsstyrelsen. Ansökan ska sändas till Länsstyrelsen senast den 31 januari året efter skadetillfället.

Läs mer och hämta blankett på Viltskadecenters webbplats.

Läs mer om jakt och vilt