Viltskador

Hos länsstyrelsen kan du söka bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och betande fåglar.
Läs mer och hämta blankett på viltskadecenters webbplats.