Skyddsväst för hund mot rovdjur

Du kan söka bidrag till skyddsväst för hund mot rovdjur. Storleken på bidrag varierar beroende på modell av skyddsväst.

Detta gäller

  • För att kunna söka bidrag måste du vara skriven i Västra Götalands län
  • Bidraget ges enbart till västtyper avsedda att skydda mot varg
  • Efter beslut om bidrag ska kassakvitto på väst bifogas för utbetalning
  • Bidraget gäller för inköp gjorda från och med 12 maj 2015.

Skulle Länsstyrelsen få in ett stort antal ansökningar om bidrag kommer främst sökande från områden med känd förekomst av varg att prioriteras.

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Att: David Bruun
403 40 Göteborg

Relaterad sida