Skarv ansökan om skyddsjakt

Skyddsjakt efter skarv avser enbart arten storskarv (Phalacrocorax carbo). Den förekommer dock i två underarter, vanlig storskarv (Ph. carbo carbo) och mellanskarv (Ph. carbo sinensis). Dessa är mycket svåra att säkert särskilja i fält och därför avser skyddsjakten urskilljningslöst båda underarter.

För tillstånd krävs dock att det inte finns några andra möjliga lösningar än jakt. Som skäl kan till exempel vara om det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på fiske, vatten eller annan egendom.

Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till skrämselåtgärder när risk för allvarliga skador föreligger. Skrämselåtgärder får dock inte innebära risk för att ägg eller ungar överges, om detta är fallet krävs skyddsjaktstillstånd.

Blankett för skyddsjakt skarv.