Viltskador - ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur

Denna blankett används för alla tamdjur utom ren. Använd en blankett per angreppstillfälle. Blanketten ska vara hos Länsstyrelsen senast den 31 januari året efter skadetillfället.
Läs mer och hämta blankett på Viltskadecenters webbplats.