Jakt från motordrivna fordon

För att jaga från motordrivet fordon krävs i de allra flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen. Här finns blanketten för att ansöka om ett sådant tillstånd.