Älgjakt

Registrering/ändring av älgjaktsområden

Ansökan om registrering/ändring inför jakten 2018/2019 ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 januari 2018.

Mer information: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7)  

Ansökan om ändring/registering av älgjaktsområden och/eller kronhjortsskötselområden

Ansökan om registrering/avregistrering av fastigheter för jakträttshavare


Viktig information vid omregistrering/nyregistrering av licensområden

Älgskötselplaner

Mall för älgskötselplaner hittar du på Älgdatas webbplats.

Otjänlig älg

Besiktningsintyg för otjänlig älg

Information om otjänlig älg samt kontaktuppgifter till viltkasserare

Anmälan om fälld älgkalv på oregistrerad mark

När en eller fler kalvar skjutits fylls blanketten i och skickas in till Länsstyrelsen. Information om inbetalning av fällavgift finns på blanketten. Om ingen kalv skjutits behöver inte jaktresultatet rapporteras.

Fälld älgkalv - anmälan

Obs! Om du väljer att beställa blankett av oss (länken nedan) måste du ange i meddelandefältet på beställningsformuläret vilken blankett det gäller.