Betaltjänster – investeringsstöd till områden med behov

Här hittar du information om betaltjänster och kan ansöka om investeringsstöd till områden med behov.

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Länsstyrelsen kan ge investeringsstöd till områden där det finns behov, är långt till motsvarande service eller där marknaden inte löser detta. Stödet söks av den som ska erbjuda tjänsten till området.  

Läs mer om grundläggande betaltjänster.

Ansökningsblanketten och regler för investeringsstöd till betaltjänster hittar du nedan.

Förordning (2014:139)  

Föreskrift (PTSFS 2015:1)