Leanastivra

Leanastivra lea stáhtalaš eiseváldi mii lea lahka olbmuid juohke leanas. Mii leat dehálaš gaskkusteaddji olbmuid ja gielddaid gaskkan nuppe dáfus ja hálddahusa, riikkabeivviid ja guovddáš eiseválddiid nuppe dáfus. Leanahearrá lea  Leanastivrra hoavda ja sus lea bargun čuovvut ovdáneami ja informeret ráđđehusa leana dárbbuin.

Leanastivrra doaibman lea bargat ovdánemiin gos biras,šaddan, buorit eallineavttut johtet giehtalaga. Oanehaččat dadjon mii bargat leana  bissovaš ovdáneami ovdii. Leanastivra vástida ahte riikkabeivviid ja ráđđehusa mearrádusat čađahuvvojit leanas ja mii buohtalastit stáhtalaš doaimma. Go lea jearaldat leana ovdáneamis mii galgat vuorkaiváldit ja bargat ovttaskas olbmuid ja servodaga beroštumi hárrái.

Du vuoigatvuohta geavahit unnitlogugiela

Duv riektá adnet rijkalasj unneplågogielajt