Vi skyddar värdefulla byggnader och miljöer

Övervåning och tak av huset Allégården mot en blå himmel

Länsstyrelsen kan besluta
att värdefulla byggnader och miljöer
ska skyddas som byggnads-minnen.
 

Vi kan skydda värdefulla  

 • byggnader
 • miljöer
 • kyrkogårdar
 • parker
 • trädgårdar  

Byggnader kan även skyddas
enligt plan- och bygglagen,
men det är kommunernas uppgift.  

Länsstyrelsen

 • beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne,
 • gör tillsyn av byggnadsminnen,
  kyrkor och begravningsplatser,
 • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen,
  kyrkor och begravningsplatser.

Vi skyddar kyrkomiljöer

Alla kyrkobyggnader och kyrkotomter
som tillhör Svenska kyrkan
samt alla begravningsplatser
ska vårdas och underhållas
så att deras värde alltid finns kvar.  

Om kyrkomiljön är från år 1939 eller äldre
ska Länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar.

Det gäller också för vissa kyrkor
som är yngre
och som är särskilt värdefulla.

Det är viktigt att vårda och ta hand om
de saker som hör till kyrkan
som har ett kultur-historiskt värde.

Varje församling ska noga skriva upp
alla kyrkans värdefulla saker.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.