Planfrågor

Några handläggare granskar ett planeringsunderlag

Länsstyrelsen tar fram
planerings-underlag för olika områden.  

Planerings-underlagen visar
vad som är viktigt
vid till exempel byggen.

Målet är att vi ska kunna leva
ett bra och tryggt liv
som är bra för miljön under många år.

Vi ger råd om kommunal planering

Vi arbetar tillsammans med kommuner
och andra statliga myndigheter
och tar fram planerings-underlag.

Vi tar fram information för samhälls-planering

Vi tar fram och sammanställer information
om sådant som är viktigt att veta
för att jobba med samhällsplaneringen.  

Vi granskar kommunal planering 

Länsstyrelsen granskar
den kommunala planeringen.
Det handlar om exempelvis

  • människors hälsa och säkerhet
  • miljöfrågor
  • strandskydd
  • och andra frågor som rör flera kommuner i länet  

Fråga kommunen om bygglov

Kommunerna ska planlägga
och styra hur marken används.

Kontakta din kommun om du har frågor om

  • Bygglov
  • Översiktsplaner
  • Detaljplaner    

Är du missnöjd med ett bygglov
eller en detaljplan
kan du överklaga det till oss.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.