Landskaps-vård

Stenröse, ängar och två träd

Länsstyrelsen arbetar med landskaps-vård.
Vi vill bevara landskap
och visa hur värdefulla de är.  

Du kan få bidrag från Länsstyrelsen
om du vill vårda ett värdefullt
kultur-landskap.  

Vi ger bidrag till speciella projekt
som kan handla både om
kultur-lämningar och växter och djur.  

Vi ger också bidrag till EU-projekt
som vill jobba med kultur-landskap.

Länsstyrelsen ger även bidrag
om någon vill jobba med
naturvårds-projekt (LONA).  

Anmäl till din kommun
om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt.
Du kan få pengar som räcker till
att betala upp till hälften av kostnaderna i projektet.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.