Kultur-reservat

Människor samlade för att lyssna på landshövdingen vid gamla röda hus

Länsstyrelsen och kommunerna
kan bestämma att viktig mark
ska skyddas
som kultur-reservat.

Ett kultur-reservat kan vara
exempelvis ett speciellt jordbruk
där vi kan lära oss mycket
om hur jordbruket sköttes förr i tiden.  

Eller en speciell fabrik
där fabriken och marken runt omkring
visar hur fabriken fungerade för länge sedan.

Vi skyddar inte bara hus och mark
som kultur-reservat,
utan vi vill bevara även kunskap och traditioner.  

Länsstyrelsen förvaltar
och har ansvar för att vårda och sköta
kultur-reservat.  

När vi beslutar om kultur-reservat
bestämmer vi

  • varför vi ska skydda det,
  • hur skyddet ska fungera.  

Vi skriver också en skötsel-plan
med mål för hur vi vill att
reservatet ska utvecklas och vara.  

Vi följer regelbundet upp målen.  

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.