Energi

Vågor som slår mot en sten

Länsstyrelsen samordnar
länets arbete
för att vi ska få trygg energi
som är hållbar länge.  

Vi har tagit fram en plan
för hur vi ska arbeta
för att klara Sveriges mål
för klimat och energi.    

Det är viktigt att vi hittar
energikällor som är förnybara.
Förnybar energi är sådan energi
som naturen skapar själv
och som aldrig tar slut.

Förnybara energikällor är
bland annat:

 • vindkraft
 • solenergi
 • bioenergi  

Men vi behöver också lära oss
att använda vår energi
på ett bättre sätt.  

Det gäller exempelvis

 • transporter
 • värme
 • lampor
 • fabriker  

Vi hjälper också kommunerna
att planera kommunernas energi.  

Miljö-tillstånd och tillsyn

Länsstyrelsen har en
miljöprövnings-delegation.  

Det är en grupp som
beslutar och har tillsyn över

 • tillstånd för stora energianläggningar
  som vindkraft och fjärrvärmeverk,
 • hur verksamheterna ska vara.  

När det gäller kraftledningar
och gasledningar
är vi särskilt noggranna
med både vår hälsa
och vår säkerhet.    

Även Sveriges kommuner
har tillsyn över energikällorna.  

Energistöd

I Sverige finns det olika typer
av bidrag för att
jobba med bra energi
eller att byta till förnybar energi.  

Vi på Länsstyrelsen tar beslut
om flera olika stöd.  

Stöden till bönder och andra företagare
kan exempelvis handla om

 • att odla en särskild sorts växter,
 • att byta ut maskiner
  som inte är bra för miljön.  

Näringslivs-utveckling

Länsstyrelsen ger stöd till
näringslivet
så att företagen ska
utveckla teknik som är
bra för miljön.  

Vi har 2 utmaningar:

 1. Att få företagen att ha med
  miljöfrågorna i utvecklingen.
 2. Att få företagen att tycka
  att miljöfrågor är något som
  stärker företaget
  i jämförelse med andra företag.  

Samhälls-planering

För att klara att nå våra
klimatmål och energimål
behöver vi ha en bra
och hållbar samhälls-planering.  

Länsstyrelsen kan visa kommunerna
hur de ska arbeta.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.