Arkeologi och fornlämningar

Stenblock på en äng

Fornlämningar är spår
efter människor som levde
för väldigt länge sedan.
 

Alla fornlämningar skyddas
av kulturmiljö-lagen.  

Fornlämningar får man inte

 • ändra på
 • ta bort
 • skada
 • täcka över  

Men ibland kan Länsstyrelsen
ge tillstånd till något som
påverkar en fornlämning.

Länsstyrelsen har tillsyn
över länets fornlämningar.

Våra uppgifter är att:

 • Skydda fornlämningarna
 • Vårda fornlämningarna
 • Informera om fornlämningarna
 • Öka tillgängligheten till fornlämningarna

Vi har också hand om ansökningar
och tillstånd till förändringar
i ett område med fornlämningar.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är väldigt gamla spår
efter människor.

Det kan till exempel vara:

 • Boplatser
 • Gravar
 • Ruiner

Fornlämningar är skyddade

Fornlämningar är skyddade
tack vare kulturmiljö-lagen.

Det betyder att alla fornlämningar
är skyddade även om inte någon myndighet
har bestämt det.  

Lagen gäller även marken
omkring fornlämningen.

Arkeologiska undersökningar

Ska du göra ett arbete
som kan störa eller förstöra en fornlämning
kan Länsstyrelsen begära att du
ska betala för arkeologiska undersökningar.  

Ett sådant arbete kan vara
att gräva ner en kabel
eller bygga ett nytt hus.  

När någon vill göra större arbeten
som att bygga en ny väg
kan vi kräva att företaget
betalar en större undersökning.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.