Länsstyrelsens uppdrag

Blå fasadflagga med länsvapnet ovanför Länsstyrelsens huvudentré

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla
miljön, företagen och människorna
samtidigt.

Våra mål är:  

 • En ren miljö
 • Ett samhälle som är bra för företagare
  och som gör det enkelt
  för människor att få arbete
 • Ett bra liv för alla som bor i länet  

Länsstyrelsen genomför beslut
från riksdagen och regeringen.
Vi samordnar myndigheters verksamhet.  

Vi arbetar för att utveckla länet
både för varje människa
och för hela samhället.  

Vi är en kunskaps-organi­sation.
Vi arbetar med många olika frågor
och vi kan mycket
om många olika saker.  

Vi följer länsstyrelse-instruktionen.
Där står det att vi
bland annat ska arbeta med:  

 • djurskydd
 • energi och klimat
 • kulturmiljö
 • skydd mot olyckor
 • naturvård
 • miljö- och hälsoskydd
 • lantbruk och landsbygd
 • fiske
 • jämställdhet 

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.