Vi upphandlar varor och tjänster

Mynt i olika valörer

Varje länsstyrelse upphandlar
och köper egna varor och tjänster.

Vi följer de regler som finns
för hur vi ska köpa eller hyra
varor och tjänster.  

Några vanliga varor och tjänster
är till exempel:  

  • Kontorsmaterial, som kuvert och frimärken
  • Skyltar
  • Undersökningar
  • Utredningar  

Alla länsstyrelser följer lagen om offentlig upphandling.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.