Du kan överklaga beslut

Grönt löv med vattendroppar som ligger ovanpå

Är du missnöjd med ett beslut
från Länsstyrelsen
kan du nästan alltid överklaga beslutet.  

Länsstyrelsen sköter också om
överklaganden om de beslut
som en kommun eller församling
har fattat.

Du kan överklaga Länsstyrelsens beslut

Om du påverkas av ett beslut
som Länsstyrelsen har fattat
kan du oftast överklaga det.

När du får ditt beslut står det
hur du ska göra för att överklaga.

Du har en viss tid på dig
att lämna in din överklagan.
Tiden räknas från den dag du tog emot beslutet.

Ditt överklagande ska vara skriftligt.
Du ska skriva vilket beslut
du är missnöjd med
och vilken ändring du begär.

Skriv alltid under överklagan
innan du skickar den till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen kontrollerar först
att överklagandet
har kommit in i rätt tid.
Sedan skickar vi det
till den myndighet som ska avgöra frågan.  

Vi kan också rätta
eller ompröva våra egna beslut.

Du kan överklaga kommunens beslut

Du kan överklaga
många av kommunens beslut
till oss på Länsstyrelsen.  

Det gäller till exempel beslut om

  • bygglov
  • parkerings-tillstånd
  • trafikregler

Vill du överklaga ett kommunalt beslut
ska du skicka ditt brev till den kommun
som har fattat beslutet.  

Kommunen kontrollerar först att brevet
har kommit in i rätt tid.  

Sedan skickar kommunen brevet vidare
till Länsstyrelsen
tillsammans med övriga handlingar.  

Efter det ska du kontakta oss
om du har några frågor om ärendet.  

Länsstyrelsen fattar sedan ett beslut.
Om du fortfarande är missnöjd
kan du oftast överklaga
även vårt beslut.

Vi följer förvaltnings-lagens regler
när vi har hand om ett överklagnings-ärende.  

Det betyder att beslutet måste gälla dig
för att du ska ha rätt att överklaga det.

Länsstyrelsen prövar frågor om begravningar

Länsstyrelsen kan ta hand om ärenden som
handlar om begravningar.  

Ett sådant ärende kan vara
att en avlidens familj eller släktingar
inte kommer överens om gravsättningen.  

Då kan Länsstyrelsen pröva ärendet.  

Du kan också kontakta oss
om du vill överklaga ett beslut
om rätt till gravplats
eller att flytta stoft eller aska.      

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.