Landshövdingen och läns-rådet eller läns-överdirektören

Landshövding Lars Bäckström i residensträdgården.

Landshövdingen är Länsstyrelsens chef.
Regeringen bestämmer vem
som ska vara landshövding.  

Landshövdingen leder Länsstyrelsen
tillsammans med ett länsråd
eller en länsöverdirektör.

Landshövdingen

Landshövdingens uppdrag varar ofta i 6 år.  

Landshövdingen har många viktiga uppgifter.
Till exempel:

 • Leda samarbete
  mellan statliga verksamheter i länet.
 • Följa hur situationen
  är i länet.
 • Berätta för regeringen
  om vad länet behöver.  

Den första landshövdingen i Sverige
var Axel Oxenstierna.
Han delade in landet i olika kungliga områden, län.
Det var år 1634.

Läns-råd och läns-överdirektör

3 län i Sverige har en läns-överdirektör:

 • Stockholms län
 • Skåne län
 • Västra Götalands län

De andra länen har ett läns-råd.
Läns-rådet leder det dagliga arbetet.
Läns-rådet är landshövdingens närmaste medarbetare
och ersättare.

Regeringen bestämmer
vem som ska bli läns-råd eller läns-överdirektör.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.