Beslut som gäller dig som bor i länet

En trut som flyger. Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen fattar många olika beslut.
Flera beslut kan gälla dig som bor i länet
eller som driver ett företag i länet.  

Det är viktigt för många
både när vi berättar om besluten
och hur vi berättar om besluten.  

En del beslut får bara den som beslutet gäller veta.
Men om beslutet gäller för många människor
brukar vi annonsera om det i tidningen.
Det kallas kungörelse-annonsering.  

Vi gör exempelvis kungörelser om:  

  • Miljö
  • Naturvård
  • Jakt
  • Fiske  
  • Allmänna val 

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.