EU och andra länder

Europakommissionen sammanträder

Sverige är medlem i Europeiska Unionen (EU).
Det påverkar oss som bor i Sverige
på flera olika sätt.

För Länsstyrelsen innebär det
att vi kan få del av pengar
och andra resurser
från EU.

Men det betyder också att vi måste
följa EU:s regler.  

Länsstyrelsen arbetar mycket med
stöd till jordbrukare i länet.  

Vi arbetar också med att ta hand om vår miljö.

Vi samarbetar med många länder.
Både med länder som är med i EU
och med länder som inte är med i EU.  

Här är några exempel på vårt arbete:  

  • Vi arbetar med EU-stöd till jordbruk och fiske.
  • Vi är med i projekt för att bevara och skydda
    hotade arter och områden.
  • Vi ansvarar för vatten-avrinnings-­områden.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.