Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet.
Vi arbetar nära människor i varje län.

Länsstyrelsen har en viktig roll.
Vi samarbetar med  

  • människor och kommuner
  • regering
  • riksdag
  • andra myndigheter  

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.
Landshövdingen ska följa utvecklingen i länet
och berätta för regeringen vad länet behöver.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.