Stiftelser

Pengar. Mynt och sedlar i olika valörer

Länsstyrelsen har tillsyn
över stiftelser.
Vi ansvarar också för att
registrera stiftelser.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är pengar
som finns för ett bestämt ändamål.  

En stiftelse bildas genom att
någon skänker pengar
genom till exempel ett

  • gåvobrev
  • testamente
  • styrelseprotokoll  

En styrelse eller en förvaltare
ansvarar för att pengarna används på rätt sätt.  

Enligt lagen finns 4 typer av stiftelser:  

  • vanliga stiftelser  
  • insamlingsstiftelser  
  • kollektivavtals-stiftelser  
  • pensions-stiftelser och personal-stiftelser.  

Alla stiftelser ska registreras
förutom de stiftelser
som bara får användas
till särskilda personer.      

Vill du söka bidrag ur en stiftelse?

Vill du söka bidrag
eller stipendier ur en stiftelse
ska du skicka din ansökan
direkt till stiftelsen.  

Länsstyrelsen har en databas
där du hittar alla stiftelser i Sverige
.  

Du kan också kontakta din kommun
eller församling där du bor
och fråga om de har några stiftelser
som kan ge bidrag eller stipendier
som passar dig.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.