Pantbanker

Skylt "Pantbelåning" på en tegelvägg

En pantbank är ett företag
som lånar ut pengar till dig
mot att du lämnar något
som pant.  

Du kan lämna nästan vad som helst i pant.
Det kan till exempel vara

  • en klocka
  • en gitarr
  • möbler  

Länsstyrelsen lämnar tillstånd
till pantbankerna.
Vi har också tillsyn över pantbankerna.  

Vill du driva en pantbank
behöver du tillstånd av Länsstyrelsen.

Du kan bara driva en pantbank
om du har ett svenskt aktiebolag
eller ett aktiebolag i ett annat land
som tillhör EES-området.

Vi ger tillstånd till alla pantbanker

  • som vi tror kommer att arbeta
    på ett bra sätt,
  • som uppfyller kraven i pantbanks-lagen.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.