Vi stödjer utvecklingen i länet

Göteborgs inlopp med dockan och Eriksbergskranen i horisonten

Länsstyrelsen arbetar för att
länets företag ska växa
och för att människor ska få bra arbeten.

Vi arbetar tillsammans med
kommunerna, företagen
och andra organisationer.

Vi vill nå de gemensamma mål
som finns i Sverige.

Länsstyrelsen ger stöd och bidrag
så att

 • företag kan växa,
 • vi får bra vägar, bussar, tåg
  och andra kommunikationer,
 • vi får bra utbildningar och forskning.  

Länsstyrelsen hjälper också
företagen och föreningarna
att tänka på att arbeta med:

 • Jämställdhet
  Män och kvinnor ska ha samma möjligheter.
 • Miljö
  Så att vi skyddar vår miljö.
 • Integration
  Hur vi tar emot människor från andra länder.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.