Verksamheter som påverkar miljön

Rök från en skorsten. Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen tar emot anmälningar
om tillstånd
från verksamheter som påverkar miljön.  

Vi arbetar också med kontroll och tillsyn
över miljöfarliga verksamheter.  

Här är några exempel
på miljöfarliga verksamheter:

  • gjuterier
  • vindkraftverk
  • sågverk
  • avfallsanläggningar
  • avloppsreningsverk
  • gruvor  

Länsstyrelsen har en miljöprövnings-
delegation.  

Det är en självständig funktion
som inte hör ihop med Länsstyrelsens
vanliga ansvar för tillsyn.  

Varje kommun har också en
miljömyndighet.
Miljömyndigheten kontrollerar
också miljöfarliga verksamheter.

Länsstyrelsen ger stöd och råd
till kommunernas miljömyndigheter.
Vi följer också upp och ser till
att de sköter sitt arbete.

Förorenade områden

Sverige har många områden
som är förorenade.  

I förorenade områden
kan både miljön
och människors hälsa skadas.  

Ofta beror föroreningarna på
att det förr har funnits fabriker
på området.  

Länsstyrelsen arbetar både med att
undersöka områdena
och att hitta sätt att förbättra
de värsta områdena.  

Vatten-verksamhet

Vatten-verksamhet är en verksamhet
som påverkar vattnet.  

Det kan exempelvis vara att
ändra vattnets djup eller läge
eller leda bort grundvatten.  

Några exempel på vatten-verksamhet:

  • Kraftverksdammar
  • Bygga broar och tunnlar  

Oftast behöver du söka tillstånd
eller anmäla till oss
om du jobbar med vatten-verksamhet.  

Vi sköter också tillsyn
över vatten-verksamheter i länet.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.