Vi anpassar samhället till ett nytt klimat

Solceller på Bjurslätts äldreboende

Länsstyrelsen arbetar för att
minska utsläppen av växthusgaser.  

Vi arbetar också med att
anpassa samhället
till ett förändrat klimat.
 

Vårt klimat håller på att ändras.
När vi släpper ut gaser i luften
blir det varmare i luften.
Det påverkar hela jorden.  

Gaserna kallas växthusgaser.
De flesta gaser är koldioxid.
Koldioxid bildas när vi bränner
exempelvis kol och olja.  

När värmen ökar
kommer havsytan att höjas.
Då får vi fler översvämningar.  

Vi jobbar med en strategi

Länsstyrelsen jobbar med en
strategi för klimat och energi.  

Vi arbetar tillsammans med

  • länets kommuner
  • myndigheter
  • företag  

Strategin visar hur vi ska arbeta
för att klara att rädda vårt klimat.

Vi anpassar samhället

Länsstyrelsen samordnar
arbetet med att anpassa
samhället till ett annat klimat.  

De viktigaste delarna i arbetet är att

  • berätta för människor,
  • lära människor om klimatförändringen,
  • hitta sätt som minskar problemen.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.