Vi skyddar människor från att bli sjuka

En gammal gifttunna

Länsstyrelsen arbetar med hälsoskydd
för att skydda människor
från att bli sjuka.  

Vi arbetar för att få bra miljöer
både inomhus och utomhus.

Vi kontrollerar exempelvis:  

  • Buller
  • Vibrationer
  • Strålning
  • Lukt
  • Radon    

Vi jobbar med att samordna
och kontrollera
hur kommunerna sköter sitt arbete
med hälsoskydd.
Vi ger också kommuner
råd om hälsoskydd.  

Vi samarbetar med både kommuner
och andra myndigheter
i olika projekt och utbildningar.  

Du kan överklaga ett beslut om hälsoskydd
till Länsstyrelsen.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.