Vi är med vid alla val

Rösträkning

Länsstyrelsen förbereder och genomför

  • allmänna val

  • val till Europaparlamentet

  • svenska folkomröstningar  

Länsstyrelsen är regional valmyndighet.

Före valet

Länsstyrelsen bestämmer hur
alla som röstar ska delas in
i olika områden,
så kallade valkretsar och valdistrikt.  

Vi bestämmer även över
om sådant som behöver rättas
i röstlängden.  

Vi tar emot alla beställningar
på valsedlar
och vi tar emot namnen på de personer
som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Vi ansvarar för alla rapporter
om valet på valnatten.

När vi har kontrollerat
och registrerat alla val
är det Valmyndigheten som visar resultatet
på en webbsida.

Tidningar, radio, tv och webb
hämtar sedan information om valet
från Valmyndigheten.

Direkt efter valet

Efter valet har vi flera uppgifter:

  • Vi kontrollräknar valsedlarna.
  • Vi granskar ogiltiga röster.
  • Vi fördelar rösterna på olika valsedelstyper.
  • Vi räknar personröster.
  • Vi utser ledamöter och ersättare till landsting och kommunfullmäktige.

Mellan valen

Under perioden som är mellan valen
bestämmer vi vem som blir istället
för de ledamöter och ersättare
i landsting och kommunfullmäktige
som avgår under perioden.  

En annan uppgift är att utbilda
de kommunala valnämnderna
inför valen.

Vi ger också råd och stöd
så att valen ska kunna gå till både säkert
och enligt lagen.  

Dessutom kan vi göra extra val
och folkomröstningar
med kort varsel
om riksdagen beslutar om det.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.