Överförmyndare

Händer som gestikulerar mot ett dokument

Länsstyrelsen har tillsyn
över överförmyndarna i länet.

Vi kontrollerar
hur överförmyndarna arbetar.

Människor som har svårt
att sköta sin ekonomi
kan få hjälp av en god man
eller en förvaltare.  

I varje kommun ska därför det finnas
en överförmyndare
eller överförmyndarnämnd.  

Överförmyndaren eller
överförmyndar-nämnden
kontrollerar att kommunens gode män
och förvaltare sköter sina uppdrag.  

Överförmyndaren ska särskilt se till
att personens pengar eller andra tillgångar
används för hans eller hennes nytta.  

Överför­myndaren ser också till
att föräldrar och förmyndare
tar hand om barns tillgångar
på ett säkert sätt
tills barnet fyller 18 år och blir myndigt.  

Vill du klaga på hur en förmyndare,
god man eller förvaltare sköter sig
kan du kontakta överförmyndaren
i din kommun.  

Vill du klaga på en överförmyndare
eller överförmyndar-nämnd
kan du kontakta Länsstyrelsen.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.