Nationella minoriteter

Sveriges 5 minoriteter är

 • Judar

 • Romer

 • Samer

 • Sverigefinnar

 • Tornedalingar

Alla minoritets-grupper har funnits i Sverige
under lång tid.

De är grupper som är starka
på olika sätt,
till exempel med religion,
språk och kultur.

De vill också väldigt gärna
behålla sin minoritetsgrupp.

Minoritetsspråken är

 • Jiddisch
 • romani chib
 • samiska
 • finska
 • meänkieli  

Länsstyrelsen i Stockholms län
och Sametinget
följer upp Sveriges minoritets-politik.

Minoritets-politiken handlar om
att skydda och stödja minoriteterna
och minoritetsspråken.

När vi skyddar minoriteterna
är det också ett sätt att arbeta
för mänskliga rättigheter.

Ny lag om minoriteter

I Sverige har vi en ny lag
för att stärka minoriteterna.

I lagen står att vi ska

 • följa Europarådets regler och följa upp
  arbetet 
 • jobba mot diskriminering
  av minoriteterna
 • stärka minoriteternas
  makt och inflytande
 • bevara minoritetsspråken. 

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.