Viktigt med mänskliga rättigheter

Två barn som är på väg in mellan träd

Alla vi som arbetar på Länsstyrelsen
ska kunna mycket
om mänskliga rättigheter.  

Därför har vi en
handlings-plan som vi följer.  

Alla länsstyrelser ska jobba på samma sätt.
Vi vill att arbetet för lika rättigheter
och möjligheter
ska finnas med i länsstyrelsernas organisationer
och i vårt dagliga arbete.  

Handlings-planen följer diskriminerings-lagen.

Mänskliga rättigheter är för alla

Alla människor är födda fria
och alla har samma värde och rättigheter.

Det gäller alla människor
på hela jorden.

Diskriminerings-lagen

I diskriminerings-lagen står det
att det är förbjudet
att diskriminera människor
för att de

  • är man eller kvinna
  • kommer från ett annat land
  • har en annan religion
  • har en annan sexuell läggning
  • har en funktionsnedsättning
  • har en särskild ålder
  • är både man och kvinna    

År 2009 fick vi en ny
diskriminerings-lag.
Tack vare den är det lättare
att jobba mot diskriminering.  

År 2009 bildades också
Diskriminerings-ombudsmannen.

 

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.