Vi kontrollerar djurens mat och människors mat

Mjölkförpackningar, mellanmjölk från västkusten

Vi kontrollerar djurens mat

Det är viktigt att både djur
och människor får bra mat.
Det är också viktigt hur maten  

  • tillverkas
  • sköts
  • lagras
  • fraktas
  • används  

Det handlar om att till exempel:

  • Odla och skörda frukt och grönsaker.
  • Odla spannmål som havre och vete.
  • Ha hand om djur.
  • Mjölka kor.  

Det kallas primär-produktion.
Länsstyrelsen och Jordbruks-verket
kontrollerar primär-produktionen
så att allt sköts på ett bra och säkert sätt.  

Alla företag som arbetar med
primär-produktion
ska anmäla sig till oss.  

Det finns många regler
som företagen måste följa.      

Vi kontrollerar människors mat

Vi vill att maten som du äter
ska vara säker
så att du inte blir sjuk av den.  

Alla kommuner kontrollerar
att företag som gör och säljer mat
kan mycket om allt de gör.  

Länsstyrelsen ansvarar för att
kommunerna sköter kontrollen
av maten på ett bra sätt.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.