Vi har beredskap för kriser

Översvämmad vägbank

Länsstyrelsen samarbetar
med myndigheter, organisationer
och företag för att vi ska ha ett tryggt
och säkert samhälle.

Länsstyrelsen ska kunna klara av
allt som händer före en kris,
under en kris och efter en kris.  

Om det finns risk för krig
eller om det blir krig
har vi ansvar för människor
och annan civil verksamhet i länet.
Vi samarbetar också med militären.  

Om det händer en större olycka
kan Länsstyrelsen ta över ansvaret
från kommunerna.  

Alla länsstyrelser har ett stort ansvar
vid olyckor.

I Uppsala län, Kalmar län
och Hallands län
har Länsstyrelsen även ansvar för säkerhet
kring kärnkraftverken.

Länsstyrelsen ser också till
att kommunernas räddningstjänst följer
lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Regler för krishantering

I Sverige har vi ett system
med regler för hur vi ska göra
om det händer en kris.

Systemet består av 3 principer:  

 1. Ansvars-principen
  Den som ansvarar för en verksamhet
  ska också ansvara för den i en kris.
 2. Likhets-principen
  Verksamheten ska om det går
  vara på samma sätt under en kris
  som annars.
 3. Närhets-principen
  Regeringen har ansvaret
  på central nivå,
  för hela Sverige.  

  Länsstyrelsen har ansvaret
  på regional nivå, i länet.

  Kommunerna har ansvaret
  lokalt, i kommunen.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.