Kamera-övervakning

Bild på övervakningskameror

Du kan få tillstånd av oss
för kamera-övervakning.

Regler om kamera-övervakning
finns i
kamera-övervaknings-lagen (2013:460).  

Kamera-övervaknings-lagen

Om du vill övervaka en plats
där alla får vara
behöver du få ett tillstånd
från Länsstyrelsen.  

Du ska anmäla till oss
om du vill övervaka
en butik, bank, post, parkerings-hus
eller tunnelbane-station.  

Du behöver inte tillstånd
för att övervaka ett företag
eller ett rum hemma
eller andra privata platser.  

Länsstyrelsen ser till att människor
följer reglerna för övervakning.  

Datainspektionen

Datainspektionen ska
ge råd och stöd
till allmänheten
samt till de som erbjuder och använder
övervaknings-utrustning.

Du kan läsa mer om reglerna
hos Datainspektionen
.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.