Vi arbetar med jämställdhet

Kvinna i gatumyller

Länsstyrelsen arbetar för att
människor i länet
ska vara jämställda.

Målet med jämställdhet i Sverige
är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället
och att forma sina egna liv.  

Regeringen har bestämt 4 delmål
för att nå målet om jämlikhet: 

 1. Alla människor ska ha samma möjlighet
  till makt och inflytande.
  Kvinnor och män ska ha samma rätt
  och möjlighet
  att vara aktiva medborgare
  och att bestämma viktiga frågor.  
 2. Ekonomisk jämställdhet.
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter
  till utbildning och betalt arbete
  för att kunna klara sig själva hela livet.  
 3. Män och kvinnor ska göra lika mycket
  hemarbete och omsorgsarbete.   
 4. Män ska sluta slå kvinnor.
  Ingen ska slå eller röra vid
  någon annan, varken män eller kvinnor.  

Jämställdhet ska finnas med
i allt vårt arbete.
När vi ska ta ett beslut om något
ska vi tänka på att kvinnor och män
och pojkar och flickor ska behandlas på samma sätt.

Länsstyrelsen stödjer kommuner,
myndigheter och företag i länet
för att de ska ha jämställd verksamhet.  

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.