Vi arbetar för god hälsa

Ett barn och två vuxna på en brygga vid vatten

Länsstyrelsen arbetar för att
alla människor ska få en god hälsa
på lika villkor.

Folkhälsa handlar om mycket.
Det kan vara

 • Att människor får bestämma själva.
 • Gator, torg, hus och andra yttre miljöer.
 • Demokrati,
  alla får delta i samhället på lika villkor.

Vi arbetar särskilt med:

 • Jämställdhet
 • Miljö
 • Bostadsplanering
 • Att få bort diskriminering
 • Alkoholfrågor och drogfrågor

Alkohol, narkotika,
dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar i arbetet mot

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopning
 • Tobak

Vi utbildar och stödjer kommuner i de här frågorna.

Vi har också tillsyn
av hur kommunerna kontrollerar

 • åldersgränser
 • serveringstillstånd
 • rökförbud

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.