Vi kan hantera dina pengar

Sedlar och mynt

Länsstyrelsen kan deponera
dina pengar på ett särskilt konto.
Det betyder att vi förvarar pengar
som du ska betala till någon.

Du kan deponera hyran

Är du hyresgäst kan du ibland
få göra avdrag på hyran.
Då kan du deponera det avdragna beloppet
hos Länsstyrelsen.  

Till exempel om du tycker
att du har rätt till nedsatt hyra
på grund av fel i din lägenhet.

Fördelen med att deponera hyran
hos Länsstyrelsen
istället för att inte betala hyran
till hyresvärden
är att du inte kan bli vräkt.  

Du kan dock bli vräkt
om du deponerar fel summa pengar
eller deponerar pengarna för sent.  

Du kan deponera arrende

Är du arrendator kan du ibland
göra avdrag på arrendeavgiften
och deponera avdraget hos Länsstyrelsen.

Avdraget måste vara samma
som värdet på det du tycker dig ha rätt till.

Till exempel om du tycker
att du har rätt till ersättning
för en skada.
Eller att du inte är överens med ägaren
om vad du ska betala.  

Fördelen med att deponera arrendet
hos Länsstyrelsen
är att du inte kan förlora rätten att arrendera.  

Du kan dock förlora rätten att arrendera
om du deponerar fel summa pengar
eller deponerar pengarna för sent.  

Vi kräver en säkerhet
för att få deponera

För att du ska få deponera pengar
hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet.
Det kan vara en pant eller borgens-förbindelse.  

Säkerheten ska betala för kostnader
som kan uppstå.
Till exempel räntepengar
eller kostnader för rättegång.

Du kan deponera pengar som du är skyldig

Om du är skyldig någon pengar
kan du i vissa fall deponera pengarna
hos Länsstyrelsen.  

Det gäller

  • om du inte vet vem som ska ha pengarna
  • om den som ska ha pengarna vägrar att ta emot dem.  

Din skuld anses då vara betald i tid.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.