Vi arbetar med begravningar

Rött näckrosblad i mörkt vatten

Länsstyrelsen kontrollerar
att personer som inte är medlemmar
i Svenska kyrkan
kan begravas på ett bra sätt.

Vi kan även ge tillstånd till att sprida askan
efter en avliden person.

Begravnings-ombud och begravnings-platser

Oftast är det en eller flera församlingar
som ansvarar för att ordna begravnings-platser.

Länsstyrelsen utser ombud
som ska granska församlingarna.

Ombuden ska se till
att de som inte tillhör Svenska kyrkan
får begravas på ett sätt som passar dem.

Ombuden kontrollerar till exempel

  • begravnings-avgifter
  • hur begravnings-platser ser ut  

Kontakta din församling
eller Länsstyrelsen
om du vill veta vem som är begravnings-ombud.

Du behöver tillstånd
för att sprida aska

Vill du strö ut aska
efter en avliden person
någon annanstans än på en begravningsplats?

Då måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska
när någon har avlidit.

Du kan alltså inte söka tillståndet i förväg.

Vi sköter frågor om begravningar

Ibland är de efterlevande oeniga
om gravsättningen.
Då kan den församling eller kommun
som sköter begravningsverksamheten hjälpa till.  

Om de efterlevande ändå inte blir eniga
ska församlingen eller kommunen
lämna ärendet till Länsstyrelsen.

Vi på Länsstyrelsen beslutar sen
vem som ska bestämma
om gravsättningen.  

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.