Smittskydd

Länsstyrelsen ansvarar
för att skydda djuren mot smitta.

Men Jordbruksverket har det största ansvaret
för djurens hälsa
och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen arbetar för att
djuren inte ska bli sjuka.  

Vi leder kampen mot smittsamma sjukdomar.

De sjukdomar som är mest smittsamma
kallas epizootier.
Ett exempel på epizootier är
mul- och klövsjuka.  

De sjukdomar som smittar
mellan djur och människor
kallas zoonoser.
Exempel på zoonoser är

  • Salmonella
  • Tuberkulos
  • Rabies  

Länsstyrelsen samarbetar med

  • Smitt-skydds-läkare
  • Folkhälso-myndigheten 
  • Jordbruksverket
  • Livsmedelsverket
  • Statens veterinärmedicinska anstalt
  • Veterinärer
  • Kommuner

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.